FET на български

софтуер за автоматично създаване на графици за учебни занятия

Документация Главен сайт


Теглене на изпълними файлове за:

Windows .zip


Официална
версия 5.24.0

Mac .zip


Официална
версия 5.24.0

Преводът на български в тези пакети не е пълен, защото над него продължава да се работи. Вижте: "Ако искате да ползвате превода".


Първичен код:

Теглене .zip Теглене .tar.gz Преглед GitHub