Grammar-bg

A program about Bulgarian grammar.

View the Project on GitHub vanyog/grammar-bg

Добре дошли на страницата за изтегляне на изпълними файлове на програмата grammar-bg!

Повече за тази програма вижте в readme.html файла, представен на сайта на автора.

Файлове за изтегляне:

Ако няма файлове за Вашата операционна система, пуснете заява тук.