Grammar-bg

A program about Bulgarian grammar.

View the Project on GitHub vanyog/grammar-bg

Добре дошли на страницата за изтегляне на изпълними файлове на програмата grammar-bg!

Повече за тази програма вижте в readme.html файла, представен на сайта на автора.

Файлове за изтегляне:

В macOS за правилно функциониране на програмата, преди първото ѝ стартиране, трябва да се подаде от Terminal в директорията, която се разархивира от ZIP файла команда: sudo xattr -r -d com.apple.quarantine grammar-bg.app

Всички изпълними файлове - в github.com/vanyog/grammar-bg/releases

Ако няма файлове за Вашата операционна система, пуснете заява тук.